RUUN

Home / Slovensko

Gezwäng-Jozefi, Hnilčík

Čulý banský ruch tu nadobro utíchol s útlmom rudného baníctva v roku 1990. Dnes aj po tridsiatich troch rokoch zostávajú v kopcoch chátrajúci svedkovia tejto zašlej slávy. Pri potulkách v strmom svahu takmer tisícmetrového Hliniska sa stretávate s pestrou banskou […]

Čítať viac

Strieborná baňa v Hodruši

Jedna z najziskovejších baní svojej doby, kde ťažba nadobro skončila v polovici dvadsiateho storočia. Desiatky kilometrov chodieb, hál a gáplových siení tu zakonzervoval čas a vhodné geologické podmienky. Kuthové dobývky (jedny z mnohých) nad úrovňou druhého obzoru pod dychberúcim zrkadlom […]

Čítať viac

Baňa na kýz

Počiatky vyhľadávania a ťažby pyritových rúd nad Pezinkom začali pred koncom 18. storočia. Zarážkový bod predmetnej štôlne bol v mape zaznačený už v roku 1763. Zároveň sa spomína aj výhradná kutba na jej ložiskovom ťahu. Udáva sa, že v roku […]

Čítať viac

Baňa Studená, Lubeník

V roku 1897 bolo objavené ložisko magnezitu v Lubeníku. Baňa Studená s hlbinnou ťažbou sa spustila po roku 1934 a je aktívna dodnes, no budúcnosť je otázna. O magnezit v našej zemi nie je núdza, s odbytom je to však […]

Čítať viac

Rožňavská Metercia – Čučma

Útroby pravdepodobnej predlohy spory vyvolávajúcej Metercie sú ako tie namaľované. Práca starcov, ktorí vybrali žilu s chirurgickou presnosťou a zostali po nich iba žlté kryštalické bridlice sťaby oporné múry levitujúcich hôr. Najstaršia mapa štôlne je z roku 1771, no v […]

Čítať viac

Antimónová Čučma

Ťažba antimónu v Čučme sa datuje od roku 1754, no v Rožňavskej banskej knihe je ruda spomínaná už v roku 1733. Intenzívnejšie dobývanie prebiehalo až v rokoch 1890 – 1952, následne pre nerentabilitu banská činnosť v oblasti končí a Rudné […]

Čítať viac

Románsko-gotický rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, Rákoš

Gemerská obec Rákoš má na diétny počet obyvateľov požehnané množstvo zaujímavostí a pamiatok. Nie všetky sa však dochovali v takmer pôvodnom stave tak, ako románsko-gotický kostol Najsvätejšej trojice. Na pohľad malá dominanta obce je vo svojich útrobách úctyhodný svätostánok. Ako […]

Čítať viac

Hlboké tajomstvá Gemera

Ten pocit zvedavosti a množstvo nezodpovedaných otázok, keď stojíte pred ústím zavalenej staručkej štôlne. Aká dlhá bola? Je prístupná ešte niektorá z jej častí? Nedalo by sa do nej dostať tu alebo tam? Stáva sa to často a len ťažko […]

Čítať viac