Útroby pravdepodobnej predlohy spory vyvolávajúcej Metercie sú ako tie namaľované. Práca starcov, ktorí vybrali žilu s chirurgickou presnosťou a zostali po nich iba žlté kryštalické bridlice sťaby oporné múry levitujúcich hôr.

Najstaršia mapa štôlne je z roku 1771, no v knihe “Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz” sa M. Lacko zmieňuje o sporoch pred Gelnickou mestskou radou z roku 1498, kde sa už vtedy uvádzala rovnomenná štôlňa so šachtou na tomto mieste. Teda pätnásť rokov pred vročením na ikonickej maľbe.

Majster z Okoličného, ktorému sa toto dielo najčastejšie pripisuje, tu verne zachytil banskú činnosť na prelome 14. a 15. storočia. Dnes je obraz krásnym dokladom doby a ponúka ucelený pohľad na vtedajšiu banskú a na ňu naviazanú činnosť v regióne. Nájdeme tu vytápanie rudy v pieckach, rudné povozníctvo, meračstvo či dokonca prvotné osvetľovanie banských diel fakľami. Znázornená je gápľová a rumpávová technika. Obraz nie je len duchovným pozdvihnutím tej doby, ale nádherne dokumentuje dobu a nám pomáha poznať históriu.

Vždy, keď pozerám na ten obraz, vidím tam Plešiveckú, Silickú planinu a samozrejme Čučmiansky kopec, v ktorom sa príbeh pravej strany obrazu odohráva.
No a potom sme vypátrali túto bájnu baňu a uverili sme.