Zvláštne je, že som sa tejto banskej lokalite dlho vyhýbal. Mal som viac indícií a nabádaní od známych, aby som ju “prelustroval”, no zrejme akási nepriama dostupnosť skrz Rožňavu ma odtiaľ odtláčala. Dnes viem, že to bola obrovská chyba. Čučma bola pre rozvoj Rožnavy strategicky dôležitá. Ponúkala tak širokú škálu nerastného bohatstva, že sa jeden z jej banských kopcov ocitol na známom banícko-duchovnom diele, Rožňavskej Metercii.

Okolo Rožňavskej Metercie sa vedú dlhodobé výskumy a krútia rôzne “konšpirácie”. Domáci sa právom tešia, že práve ich Rozgang je tu vyobrazený a zvyšok banského sveta im to potichu závidí. Veď niečo také nemá ani “bájna” Štiavnica. Aj ja som na tom druhom brehu, ale v tom dobrom.

Skutočný skvost je však celá obec. Pričinením správnych zanietených ľudí sa obec začína približovať tomu, ako by sa s banskou históriou v našich končinách malo nakladať. Nádherne zrekonštruovaný portál náhodou objavenej kresanice v centre obce. Pekne vynovené sú aj banská klopačka a sypáreň. Úpravy banského domčeka na múzeum a jeho okolia budú ďalším lákadlom pre turizmus. Keby niekomu bolo málo, na Rosgangu je replika gápla so štôlňou z Metercie. Smutné je, že na “rekultiváciu” banských spomienok tu náš štát neprispel ani grošom. Obec si vystačila s vlastnou sebestačnosťou a celkom výraznú pomoc získala od maďarskej vlády. A vôbec sa nečudujem, že sa v týchto končinách radi hlásia ku maďarskym koreňom.

Ten, kto chce viac divočiny, tomu sa tu v kopcoch naskytajú opulentné hody. Rozsiahle pingoviská po kopcoch sú akoby tadiaľ prešiel pluk granátovrhačov. Doslova všade zakopávate o zaujímave horniny, ktoré sa tu ťažili. No a aj štôlní sa tu za tie roky nakopilo jak múch pri večernom osvetlení.

Fascinujúce je zrudnenie v Čučmianskej oblasti. Najznámejšie a môjmu srdcu najbližšie je to antimónové, ktoré sa tu ťažilo od sedemnásteho storočia. Všetko však začalo ťažbou zlata a striebra, prišlo aj na ryžovanie v Majerskej doline. Rentabilná tu bola ťažba medi, sideritu a limonitu, ktorý mal kvalitné zastúpenie železa. Vraj jedno z najlepších. Neskôr prišla na rad aj mangánová ruda. Málokto však vie, že tu prebiehal intenzívny prieskum na uránové zrudnenie. Závery však dodnes nie sú známe. Prečo tomu tak je, zostáva záhadou.

Po ťažbe a spracovaní rúd tu samozrejme zostali neriešené záťaže v podobe odkalísk a háld. Arzén si v potoku vydobil svoje pevné miesto a už zrejme nadobro tam aj zostane.

Typická banská dedinka s dobre našliapnutým potenciálom. Radosť sa pozerať na to, ako si tu vážia svoju minulosť a čerpajú z nej pri rozvoji.