RUUN

Home / Slovensko

Magická Dúbrava

Aj bývalý najvyššie položený banský závod na Slovensku – Rudné bane, n. p. Dúbrava písali 760-ročnú históriu baníctva na Liptove. Boli posledným rudným závodom v regióne. Obdobie medzi rokmi 1991 – 1993 je spojené s likvidáciou tohto banského závodu. Prebehla […]

Čítať viac

Stredoveká baňa v Štiavnických vrchoch

Dotknúť sa nepoškvrneného stredovekého baníctva je neopísateľný zážitok. Ten sa znásobuje obíjajúc pliecia a prilbu pri zdolávaní mimoriadne úzkej kresanej chodby. Doslova ju celým telom precítite od vplazenia sa po vstup do veľkej dobývky. Pomerne dlhá chodba ústi v dobývanej […]

Čítať viac

Štiavnická zatopená starina

Sú miesta, ktoré vám nedajú spávať, kým do nich nenahliadnete. Tak tomu bolo aj v prípade tejto starej, síce už ručne vŕtanej a vystrieľanej štôlne. Zakreslená v dobových uhorských mapách. Profil vo väčšine chodieb skromný až na prvú bezprostrednú odbočku. […]

Čítať viac

Najkrajšia banská oblasť stredného Pohronia

Napriek tomu, že baňa bola vzkriesená roku 1736, zachovali sa v štôlňach vstupné chodby v nádhernom pôvodnom tvare. Lichobežníkový profil a ich dĺžka dokladujú, že stredoveká ťažba bola výnosná. Veď táto zlato-strieborná banská oblasť bola objavená prospektormi už v 12. […]

Čítať viac

Gezwäng-Jozefi, Hnilčík

Čulý banský ruch tu nadobro utíchol s útlmom rudného baníctva v roku 1990. Dnes aj po tridsiatich troch rokoch zostávajú v kopcoch chátrajúci svedkovia tejto zašlej slávy. Pri potulkách v strmom svahu takmer tisícmetrového Hliniska sa stretávate s pestrou banskou […]

Čítať viac

Strieborná baňa v Hodruši

Jedna z najziskovejších baní svojej doby, kde ťažba nadobro skončila v polovici dvadsiateho storočia. Desiatky kilometrov chodieb, hál a gáplových siení tu zakonzervoval čas a vhodné geologické podmienky. Kuthové dobývky (jedny z mnohých) nad úrovňou druhého obzoru pod dychberúcim zrkadlom […]

Čítať viac

Baňa na kýz

Počiatky vyhľadávania a ťažby pyritových rúd nad Pezinkom začali pred koncom 18. storočia. Zarážkový bod predmetnej štôlne bol v mape zaznačený už v roku 1763. Zároveň sa spomína aj výhradná kutba na jej ložiskovom ťahu. Udáva sa, že v roku […]

Čítať viac

Baňa Studená, Lubeník

V roku 1897 bolo objavené ložisko magnezitu v Lubeníku. Baňa Studená s hlbinnou ťažbou sa spustila po roku 1934 a je aktívna dodnes, no budúcnosť je otázna. O magnezit v našej zemi nie je núdza, s odbytom je to však […]

Čítať viac