Ťažné veže boli od nepamäti symbolom banskej pýchy. Zdobili takmer každú banskú lokalitu.

Dnes sú len spomienkou zašlých časov a štátnej sebestačnosti. Zotrvávajú už len na pár miestach a zásluhu má na tom buď nezáujem kompetentných, alebo urputná snaha o záchranu lokálnych banských organizácií.

Mnohé natrvalo zmizli z povrchu banského a vmiesili sa medzi druhotné suroviny v zberniach. Možno už dnes jazdia ako nové autá, alebo fixujú betónové konštrukcie. Je to obrovská škoda.

Dlhé roky slúžili baníkom na ich prepravu na pracoviská hlboko v zemi, alebo jednoducho len vyťahovali vozíky s vydobytou rudou.

Výška, ktorá sa dá pozorovať na povrchu, zväčša nie je ani len zlomkom toho, kam siahali hĺbky pod nimi.

Nádherné a neopakovateľné technické pamiatky. Každá je, či bola jedinečná.

V galérii sa nachádza časť Hodrušsko Štiavnických, ktoré sa dajú v regióne vidieť. Žiaľ, len ako chátrajúce objekty.

Prečo používam pomenovanie Božie veže? Jednoducho to tak vyplynulo, keď som ich začal vážnejšie vnímať. Týčia sa hrdo k oblakom akoby sa dotýkali jeho rúk.