Ťažba antimónu v Čučme sa datuje od roku 1754, no v Rožňavskej banskej knihe je ruda spomínaná už v roku 1733.
Intenzívnejšie dobývanie prebiehalo až v rokoch 1890 – 1952, následne pre nerentabilitu banská činnosť v oblasti končí a Rudné bane tu pokračujú už len v prieskume.
Práve z päťdesiatych rokov minulého storočia je aj prieskumná štôlňa na fotografiách. Pomenovanie dostáva po doline, v ktorej sa nachádza. Rozmerná nesprataná halda dávala tušiť, že pôjde o celkom väčší objekt. Úctyhodná dĺžka a pekné antimónové žily z nej robia veľmi zaujímavú štôlňu v tejto oblasti. Dosť nízky profil chodieb, netradičné malé klince na podvaloch, či zakládky evokujú staršiu dobu razenia. Slickenside, alebo po našom tektonické zrkadlo, je tu viditeľné v zriedkavej kolmej podobe.