V roku 1897 bolo objavené ložisko magnezitu v Lubeníku.
Baňa Studená s hlbinnou ťažbou sa spustila po roku 1934 a je aktívna dodnes, no budúcnosť je otázna. O magnezit v našej zemi nie je núdza, s odbytom je to však ťažšie.
Náročná banícka práca je tu jednou z mála možností pre ľudí, ktorú región ponúka.
Bol by to nádherný banský skanzen, keby sa podaril zachovať pre budúce generácie. Tunajší vtipkujú, že už teraz je to skanzen, veď sú tu funkčné veci zo 60tych rokov.