Neberte tento článok, prosím, ako odborný výklad, skôr ako bedeker, ktorý vás má prinútiť zvážiť návštevu tejto nevšednej banskej oblasti. Určite neobanujete.

Hutnícky symbol železorudného baníctva na Gemeri, vysoká pec v Sirku – Červeňanoch, dotavila rudu v roku 1903. Už nestíhala plniť požadované nároky a svoje zohrala aj hospodárska kríza. Torzo je pozoruhodná a viac ako sto rokov len postávajúca, turistov lákajúca mohyla železnej stolice Uhorska. Zachovala sa aj časť kamenného “srdca” uprostred. Z lomového kameňa ju postavila Hrlicko-Tapolčianska spoločnosť v roku 1870.
Opodiaľ je fragment ďalšej hutníckej stavby spojenej s pecou, no v podstatne horšom stave a značná čast je zavalená zeminou. Poznať iba vstup s čelnou stenou a pár výduchov kúsok nad objektom.

Serpentínami Sirku blúdiaci turista si musí všimnúť zvláštnu, až hradnú vežu niekde uprostred obce v húštine dožívajúcich banských domov, dnes vyskvotovaných magnetickou časťou populácie.
Zastať sa oplatí, aj keď vás môže strach odrádzať. Husitský kostol, teda už len jeho veža obmurovaná akousi novovekou stavbou, si to zaslúži. Okolie veže a objektu bývalého kostola bol cintorín, tak stúpajte s pietou. Domestikované post-banské osadlíctvo si z toho ťažkú hlavu nerobí. Exkrementy, odpadky sú všadeprítomné, čo je skutočne nechutné, ale v ich oblastiach bežné.
Veža je zo začiatku 14. storočia. Ostatné časti pribúdali s ústupom tých pôvodných. Za rozmachu železorudného baníctva v roku 1847 bol už vtedy nefunkčný kostol prestavaný na administratívnu budovu Rimavskou Koalíciou.

Železník je osadou nad Sirkom, docestujete ku nej po pár zákrutách so zástavkou takmer v strede pri Hornosirkovskej štôlni. Je to rozmerný pľac haldy s dvoma portálmi štólní. Už nič dostupné, len prepadliská nad každou z nich.

Kolkáreň a tančiareň na niekdajšej bani Podháj, toho času v chátrajúcom stave, plnia už len spomienkovú úlohu a aj napriek snahe miestnych si tu zub času vyberá svoju daň.
Pekný nostalgický priestor, ktorý nezabudnite navštíviť.
Dnes menšie mestá a tobôž obce postrádajú kiná, tančiarne či amfiteátre. Všetky banské mestečká, dedinky ako Sirk a Železník mali vybudované kultúrne vyžitia do takej miery, že im dnes môžeme len ticho závidieť.

A práve kino Stachanov spolu s dedičnou štôlňou Ladislav na záver dňa dotvárajú uhrančivý obraz tejto nádhernej a historicky úspešnej banskej oblasti. Odporúčam tu ukončiť deň a vychutnať si posledné lúče zapadajúceho slnka. Ich postupné ubúdanie ostro kontrastuje s vytrácaním sa zašlej banskej slávy.