Po roku 1993 sa pretransformovala na drevársky závod tak, ako možno vidieť vo fotogalérii z roku 2018. Tento stav pretrvával do leta 2022, kedy budovu kompletne odstránili a dnes už by ste po nej pátrali márne.
Flotačná technológia bola do tejto budovy osadená v roku 1977 zo zaniknutej prevádzky v Medzibrode. Dôvodom modernizácie v Dúbrave bolo požiarom zničené pôvodne drevené upravárenské zariadenie. Kapacita spracovávania bola 55 tisíc ton rudy ročne. Dnes celý objekt a výsledky dokumentujú už len dve monštrózne odkaliská.