Na dávnej obchodnej ceste medzi Starou Ľubovňou a Levočou nájdete jednu zo siedmych dochovaných vysokých pecí na našom území. Postavená bola v oblasti, kde sa široko ďaleko neťažila žiadna ruda, zato tu bolo dostatok kvalitného dreva na jej spracovanie.

O výstavbu huty sa v roku 1760 pričinili Adolf a Andrej Probstnerovci a v činnosti bola 110 rokov. Zaujímavosťou je, že rudu dovážali z ložiska Grétla, ktoré sa nachádza medzi obcami Novoveská Huta a Hnilčík. V tých časoch tu viedla obchodná cesta z neďalekej Levoče skrz hory priamo k hute. Dnes by museli našimi cestami prekonať dobrých 80km, aby sa ruda dostala do pece, čo by nebolo veľmi ekonomické.

Teleso pece bolo dobrovoľníkmi zrekonštruované medzi rokmi 2011 a 2013. Po desiatich rokoch  je však poznať, že si príroda znova vydobýja svoje miesto. Táto impozantná 9 metrov vysoká stavba, týčiaca na severnom vstupe Levočských vrchov, by si zaslúžila viac našej pozornosti.