Keď sa medzi obcami Ľubietová a Osrblie v oblasti Červená jama začala ťažba železnej rudy vybudovalo ťažiarstvo Tri vody na rovnomernom mieste vysokú pec. V prevádzke bola krátko po založení súkromného spoločenstva v roku 1795 a do zaslúženého dôchodku sa porúčala v roku 1872. Dôvody sa zdroj od zdroja líšia, jeden uvádza nekonkurencieschopnosť, druhý zase ničivý požiar.

Zdá sa, že to bola jedna z prvých dvoch pecí, postavených na našom území. Z tej druhej v obci Bretka sa dochovali však už len dve steny.