Obrovský portál do jaskyne zvanej Šarkania diera je viditeľný na západnom svahu Roháča v severnej časti Súľovskej kotliny. Známa bola aj pod menom Jánošíková jaskyňa.

Obdivuhodný výtvor prírody v strmom svahu vytvorený vodnými priesakmi s prispením jej obyvateľov už v dobe kamennej. Úklon steny je zapríčinený tektonickou poruchou. Popri nej si voda za tisícročia vystavala obrovský chrám ukrytý v skalách zo zlepenca.

Fascinujúci útvar dlhý cez 60 metrov s impozantnou výškou. Človek sa tu cíti úplne zanedbateľný.

Jaskyňa je dostupná verejnosti a dostať sa ku nej dá celkom námahu, ale výsledok stojí za to. Stáť na mieste, kde boli nájdené pozostatky dobových nástrojov našich prapredkov celkom poteší dušu bádateľov. Nájdené kostené a kamenné výrobky z doby kamennej – neolitu – dokazujú, že tu prebiehal už odpradávna čulý ruch.

Niektoré zdroje uvádzajú, že sa v jaskyni našli aj pozostatky jaskynného medveďa. Je otázne, či ho zobedovali domáci, alebo naopak, on ich.

Za zaužívané pomenovanie tejto impozantnej diery môže jej údajný dlhoročný nájomník, ktorý tu v rozprávkových dobách býval.