Možno sa čudujete názvu, ktorý som zvolil pre túto obrovskú prepadlinu do nikam. No mne príde výstižný. 

Ak by som mal byť v texte úprimný, používal by som neprimerane veľa vulgarizmov. Skúsim však zachovať chladnú hlavu.

Ospalá diera je produktom bezhlavého socialistického baníctva. To húževnato bojovalo za splnenie predsavzatých cieľov a nehľadelo na okolité prostredie a dopady naň.

Samotný prepad je na povrchu otvorený do takmer trojuholníkového tvaru. Dĺžky strán odhadom 30 x 30 x 20m. Smerom dolu sa zužuje do oválneho otvoru a pripomína ľudský hrtan. Predpokladaná hĺbka sa môže reálne zastaviť pri trojcifernom čísle. 
Pri použití drona sa dajú dobre identifikovať aj útroby samotné. Načo by ste riskovali “život” veľkej muchy, keď to môžte vidieť na vlastné oči, že?A tu vzniká otázka, koľko času zostáva, než sa otvorí ďalšia časť?

Dnu pod “hrtanom” sa nachádza (nedá sa nájsť relevantné pomenovanie veľkosti) hala, doslova chrám, ak nie vesmír. Miesto, ktoré šokuje a zanecháva otázniky.

Čo je ďaleko horšie, celý prepad môže byť ešte hlbší. Je však otázne, ako bezpečne sa dá na úplné dno pre smrteľníkov dosiahnúť. Isté je, že nános sypkej suti len čiastočne, alebo dočasne zakryl hlbšie chrámy.
Z ospalej diery sa občas vynoria obláčiky pary. Nie veľké, no iba v porovnaní s jej rozmermi. Evokuje to nádych a výdych, akoby žila.

Z určitého pohľadu sa dá hovoriť o akomsi zastabilizovaní. Na vnútorných stenách húževnato rastú stromčeky a známky čerstvých prepadov nebadať.

Napriek tomu, a to aj pri pozorovaní iných takto porušených častí, je isté, že jedného dňa sa otvorí ako nezahojená rana.