V roku 1874 bolo na území dnešného Nemecka povolené prvé spopolnenie ľudských pozostatkov. Z dnešného pohľadu v zásade nič neobvyklé. No koncom 19. storočia to bolo inovátorské, napriek tomu, že spaľovanie tiel už používali dávno nielen Vikingovia.

Krematórium v Nemeckom Dessau-Roßlau spustilo svoju prevádzku 26 rokov po tom, ako sa spopolňovanie legalizovalo. Od roku 1910 až do konca deväťdesiatych rokov tu kremáciou prešlo viac než stotisíc tiel. Priestory bolo nutné z kapacitných dôvodov v tridsiatych rokoch rozširovať, aby spĺňali požiadavky trhu a tým aj inštalovať efektívnejšiu spaľovaciu technológiu.
Chladenie tiel zabezpečoval ľad vyrábaný zmrzlinárskym strojom v budove krematória. Paradoxne ho dokázali vyprodukovať toľko, že bol predávaný aj tretím stranám. Krematórium disponovalo aj vlastným urnovým hájom.

Z nejakých záhadných dôvodov sa v poslednej dobe dostávam na miesta skoro ráno pred svitaním. V čase, keď všade ešte vládne pokoj a iba noční tvorovia na mňa udivene hľadia. Svet skorého rána v miestach ako opustené krematórium má svoju nezameniteľnú atmosféru. Šialené ticho a iba sem tam zvuk, na ktorý nie sme navyknutí. Zádumčivá ťažoba tak vyplnená, že by ju bolo možné krájať.

Budovu, v snahe zabezpečiť ju pred vandalizmom a prípadným nechceným prenocovaním bezdomovcov, obmurovali na všetkých vchodoch a oknách. O to viac sú útroby zahalené v šere a temnote.
Vždy sa nájde cesta dnu, napriek zábranam.
Vstúpiť pod rúškom noci?
Áno, ak máte odvahu…
Vtiahne vás, pohltí, odzbrojí a po prekonaní prvotného strachu sa začínate skutočne báť. Veď miesto, ktorým prešlo toľko nebožtíkov do inej fázy, má skutočne ťaživú auru. Na omietkach stien, ktoré po rokoch opadávajú, je poznať nános žiaľu pozostalých. Padajú pod jeho ťarchou a nezáujmom kompetentných, čo je škoda. Dôvod uzavretia je mne doteraz neznámy, nedopátral som sa ho. Vandalizmus poznať na každom rohu. V budove sa nachádza množstvo pôvodného vybavenia. Prevažne toho rozmernejšieho, ktoré nemohlo byť poľahky odcudzené.
Pre urbex ako vyšité a pre vyznávačov temných miest dokonalé!

Veľká sála má dokonalú akustiku. V pripade, že by sa ho niekto rozhodol oživiť, mohlo by to byť nádherné kultúrne miesto.
No vďaka jeho pietnej minulosti skôr upadne do zabudnutia a celkom sa stratí…