Pod kopcom Hadová sa nachádza jedinečná spleť banských dobývok, píng a štôlní. Jedná sa o jednu z najstarších dobývaných častí Hodrušského banského revíru. Najzaujímavejšie sú práve obrovské ohňové dobývky Rabenstein, ktoré sú unikátne nielen na Slovensku, ale v celej východnej Európe. 

V minulosti sa viac krát prinavrátili baníci ťažiť na miesta svojich predkov, čím sa staré diela preformátovali na aktuálne potreby. Často sa pôvodné kresané či ohňom razené banské diela prestrieľali trhavinou nanovo. Teda moc pôvodných foriem ťaženia v našich baniach nenájdeme. Práve preto je v Havranej skale uchovaný doslova poklad. Odkaz dobových baníkov bez výrazného poškodenia modernejšími banskými technikami. Divoký banský skanzen. Pre nadšencov, ale aj tých, čo pátrajú po koreňoch banskej činnosti.
Predpokladá sa, že v oblasti okolo Rabensteina sa začalo ťažiť už pred 13. storočím. Pri letmom pohľade vo veľkých halách zistíte, že nie kladivkom a želiezkom, ale inou formou sa tu dobývala ruda. Metóda rozpájania rudy ohňom je jednou z najstarších. 

Dnes sa tu nachádza hustý dubový les a dá sa predpokladať, že tomu tak bolo aj v časoch, keď tu pôvodní baníci začali vytvárať prvé banské diela. Dubové drevo sa hodilo na ťažbu ohňom. Bolo dostupné a pomerne dlhú dobu si vedeli vystačiť bez dovážania z väčších diaľok. Práve vyklčovanie lesa zapríčinilo zväčša spomalenie, alebo ukončenie ťažby ohňom. Veľkosť podzemných priestorov v tejto oblasti dokazuje, že ťažba touto formou tu prebiehala dlhé desaťročia.

Čo vlastne napovedá, že sa na ťažbu používal práve oheň? Odpoveďou nie sú očmudené steny ani spálené kamene, ale nádherne oblé, po rudnej žile tvarované celé steny.

Prekrásna oblasť na turistiku a pokochanie sa okolitou prírodou. Človek tu stojí na mieste, ktoré je doslova studnicou poznania nielen histórie, ale aj seba samého.