Mithrasova svätyňa na Rakúsko-Maďarskej hranici pochádza z obdobia starých Rimanov.
Je to Rímsky chrám ukrytý v lese.

Objavená bola Ferencom Stornóm v roku 1866. Neprístupná však zostala až do pamätného roku 1989.

Svätyňa pochádza z obdobia II-IV. storočia Rímskej ríše, aké boli v tých časoch budované v jej provinciách.
Nazývali ich aj podzemný chrám boha Mithrasa.

Dnes ich na svete nájdete skutočne len málo a práve táto pri obci Fertőrákos je krásne zrekonštruovaná. Skutočne stojí za zhliadnutie, veď nič podobné sa ku našim končinám bližšie nenachádza.

Z dostupných informácií sa dozviete, že zvyšky jaskyne Mithras objavili dvaja mladí muži v júli 1866 v lese vedľa obce Fertőrákoš. Ferenc Stornó a György Malleschitz, z nich práve Ferenc zasvätil mnoho času výskumu svätyne.
Mal kultový obraz, tri oltáre, dve levie sochy a kostrový hrob. Po dokončení prieskumu postavil klenutý vápenecový strop nad chrámom, aby ho chránil pred poveternostnými vplyvmi

Mithraum sa neskôr ocitla v konfliktnej zóne veľkých mocností. Od roku 1948 bola uzatvorená pred verejnosťou, o čo sa postaral komunistický režim a železná opona.
Mithrasov kultový obraz bol poškodený streľbou pohraničnej stráže.

Reliéf objavený pri Fertőrákoši je podobný ostatným z jaskýň venovaným bohovi Mithrovi z čias Rímskej ríše. Reliéf zobrazuje Mithrasa v perzských šatách, keď býka zasiahne svojou dýkou do krčnej chrbtice. Zospodu je pes a had. V rozložení možno nájsť rovnostranný trojuholník a magický pentagram ako staroveké symboly.

Skryté posolstvo kultového obrazu už dlho znepokojuje vedcov.